Grus & Makadam AB
Hårsjö 1205
280 22 Vittsjö
Telefon  0451 – 28002
Epost linush33@gmail.com

Epost linavinare@gmail.com

 

 

Kalle Johansson

1996lämnade Kalle Johansson sin anställning hos Hässleholms Vatten för att ta över företaget Grus & Makadam från tidigare ägaren.Från början var man 3 anställda i bolaget som vuxit till 14 anställda 2011.Verksamheten som drivs på egen fastighet i Vittsjö omfattar idag grustäkt, bygghandel, entreprenad samt totalentreprenad vid nybyggnation av bl.a industrilokaler och ekonomibyggnader för lantbruk.