Vi utför alla förekommande moment på allmänna, samfällda och enskilda vägar.

 • Hyvling
 • Bombering
 • Kantskärning
 • Dikesrensning
 • Putsning av vägren
 • Höghöjdsröjning med klingor
 • Nybyggnation
 • Slitlager byte och reparation
 • Dammbindning
 • Brunnar och vattenavledning
 • Snöröjning och halkbekämpning

 

 

Samtliga maskiner besiktigas årligen av
SMP (Svensk Maskinprovning) och är
miljöanpassade enligt gällande bestämmelser.

Vi har givetvis de försäkringar som krävs för att våra
uppdragsgivare skall känna trygghet när de anlitar oss.