Vi planerar grönområden, tomter, återställer efter jordvärmeinstallation samt utför även avvattning och dräneringsuppdrag.
Här blev det fina fiskedammar

Här skall byggas …..

…… men ibland måste det rivas först.

Här planeras en trädgård med vattenspegel.

Samtliga maskiner besiktigas årligen av
SMP (Svensk Maskinprovning)
och är miljöanpassade enligt
gällande bestämmelser.

Vi har givetvis de försäkringar
som krävs för att våra
uppdragsgivare skall känna
trygghet när de anlitar oss.