En ny avloppsanläggning är en investering i fastigheten som skall vara många år.

Det ställs idag höga krav på hur en anläggning skall utformas för att uppfylla miljökraven i olika områden och skyddsnivåer. Detta ställer stora krav på den som skall utföra installationen och eventuella markarbeten i samband med denna.

Vi utbildar vår personal löpande för att uppfylla gällande krav samt är certifierad av  Kommunförbundet Skåne samt Miljösamverkan Skåne för att projektera och installera små avloppsanläggningar.

 

Vi utför allt från planering och ansökningar till slutdokumentation om du så önskar.